www.chemdatian.com
www.kaigechem.com

产品介绍

[ 110甲基乙烯基硅橡胶 ]
   

产品特性:本品简称高温胶,是无色透明、半流态胶状物,为有机硅氧烷高聚物,
                            性质稳定,遇明火可燃,生成的灰膜具有阻燃性,本品无毒、无腐蚀。 
        产品用途:在航空、电机、机械、化工等部门作耐高、低温的各种密封件、
                            绝缘防水成型件、橡胶脱模、制膜取型、防震、耐光照、耐化学介质
                            等器件,在医疗上,可作人造内脏、血管、外科整形等。 
        产品标准
        挥发份150℃≤3%,分子量45-80万, 
        产品包装:本产品用25㎏纸箱包装 
        贮运条件:1、贮存时,不准接触明火,应保持干燥、通风,防止阳光照射。
                            2、运输时,防止雨淋、日晒。